RAPORTONI NJË RAST

Të dhënat tuaja do të ruhen në bazën tonë të të dhënave për sa kohë që ka arsye të përligjura për të punuar me rastin tuaj dhe për të monitoruar kërcënimet online.

Keni të drejtë të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja

Sipas raportit tuaj, Fondacioni SHARE do ta shqyrtojë rastin tuaj dhe do t’ju ofrojë pa asnjë pagesë mbështetje teknike dhe ligjore.

Fondacioni SHARE nuk ofron shërbime përfaqësimi ligjor. Nëse del e nevojshme, mund t’ju referojmë në organizata të tjera që kanë ekspertizë të specializuar.

Ju inkurajojmë ta denoncomi rastin edhe në polici përveç raportimit tek ne. Këtu mund të gjeni formularë për të ngritur padi penale në Shqipëri.

Faleminderit për besimin që na dhatë.

politika e privatësisëSulm aktiv

Urgjente
Janë komprometuar të dhënat e një numri të madh njerëzish.
Pranoj politika e privatësisë *