Pajisja nuk punon

Riktheje në gjendjen fillestare

Pajisja juaj mund të fillojë të sillet çuditshëm dhe të ketë probleme të ndryshme me performancën (duke punuar shumë ngadalë, duke bërë gabime, disa aplikacione ose funksione që nuk hapen). Në rast se nuk i zgjidhni dot këto probleme duke fikur dhe rindezur pajisjen dhe/ose duke pastruar memorien, duke bërë një skanim me antivirus ose antimalware ose duke përditësuar softuerin e pajisjes, driver ose sistemin operativ, një zgjidhje mund të jetë rikthimi në gjendjen fillestare (të fabrikës).

Duhet pasur parasysh se nëse bëhet rikthimi në gjendjen fillestare i telefonit, të gjitha të dhënat do të humbasin, prandaj sigurohu që të bëni kopje rezervë për të dhënat e rëndësishme para se të vazhdoni me këtë procedurë. Merrni më shumë informacione nga Google se si të bëni një rikthim në gjendjen fillestare për pajisjet Android ose shihni në faqen e mbështetjes së Apple për pajisjet iOS.

Telefon/Tabletë Kompjuter/Laptop Risetim i pajisjes


RAPORTONI NJË RAST