Ψευδείς κατηγορίες

ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ως αποτέλεσμα της διαρθρωτικής ανισότητας ισχύος, οι ψευδείς κατηγορίες, ακόμη και αν αποδειχθούν ψευδείς, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρή και διαρκή βλάβη στη φήμη του ατόμου που κατηγορείται.

Οι ψευδείς κατηγορίες μπορεί να θεωρηθούν ως μια μορφή πίεσης στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά αν οι κατηγορίες είναι σκόπιμα ενορχηστρωμένες και επίμονες, μπορούν επίσης να διαστρεβλώσουν την κοινή γνώμη και τη διαλεκτική, ενώ παράλληλα στιγματίζουν και φιμώνουν τον στόχο των ψευδών κατηγοριών.

Αν είστε γυναίκα δημοσιογράφος και αντιμετωπίζετε διακρίσεις ή έμφυλη βία, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με την Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων είτε με μια ομάδα όπως η DATAWO (www.datawo.org).


Φήμη Τακτική Δημοσιογράφοι Πίεση