Ψευδείς αναφορές

ΨΕΥΔΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Η κατάχρηση των μηχανισμών αναφοράς ή επισήμανσης ή οι ψευδείς ισχυρισμοί περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων παραβιάσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των κοινοτικών κανόνων και κανονισμών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό τον αποκλεισμό, την αναστολή ή την αποτροπή εκτενέστερης ψηφιακής συμμετοχής.

Η ανάκτηση του ελέγχου των διαδικτυακών προφίλ σας είναι συχνά μια επίπονη διαδικασία. Οι διαδικασίες προσφυγής κατά της αναστολής σε πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι δαπανηρές - τόσο από άποψη χρόνου όσο και πόρων. Ακόμη και όταν οι προσφυγές είναι επιτυχείς, οι αρχικές ψευδείς αναφορές θα έχουν καταφέρει να κρατήσουν το θύμα εκτός σύνδεσης για αρκετό χρονικό διάστημα.

Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση ψευδούς αναφοράς (για παραβίαση των όρων χρήσης μίας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης) είναι η αναστολή του επίσημου προφίλ στο YouTube ενός Διαμεσολαβητή της Σερβίας.

https://resursi.sharefoundation.info/en/resource/social-media-as-editors-of-public-sphere-youtube-vs-ombudsman/


Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία Αναφορά στην πλατφόρμα Τακτική Ταυτότητα Πίεση