Ρητορική μίσους

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ

Οι λεκτικές επιθέσεις με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ή την πολιτική και συνδικαλιστική ένταξη ή άλλες ταυτότητες ή χαρακτηριστικά όπως η ηλικία ή η οικονομική κατάσταση μπορούν να περιγραφούν ως ρητορική μίσους.

Νομικά, για να χαρακτηριστεί ως ρητορική μίσους, η δήλωση πρέπει αποδεδειγμένα να στοχεύει σε ορισμένες προστατευόμενες ομάδες ή ταυτότητες. Στο διαδίκτυο, ωστόσο, η ρητορική μίσους υπερβαίνει αυτές τις προστατευόμενες κατηγορίες και στοχεύει ταυτόχρονα σε πολλές ομάδες ή ταυτότητες, εντείνοντας τις επιπτώσεις στις ήδη περιθωριοποιημένες ομάδες. Επομένως, μια διατμηματική προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των διαρθρωτικών και συνολικών επιπτώσεων της ρητορικής μίσους.

Όλοι οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης μπορούν να καταγγείλουν τη βία σε μια επίσημη Ένωση Δημοσιογράφων, ακόμη και αν δεν είναι μέλη. Οι ενώσεις αυτές μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο άσκησης ποινικής δίωξης, καθώς και άλλες προτάσεις για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παρενόχλησης. Ακόμη και αν αποφασίσετε να μην καταγγείλετε το έγκλημα στην αστυνομία, σκεφτείτε να ενημερώσετε την Ένωση Δημοσιογράφων ή τις σχετικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για το περιστατικό. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύτιμες για να μάθουν περισσότερα για τη βία στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσουν αργότερα τα δεδομένα αυτά για σκοπούς υπεράσπισης και, ιδανικά, για αλλαγή. Οι Ενώσεις συχνά διαθέτουν πόρους και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ψυχικής υγείας ή της παροχής νομικών συμβουλών, στις οποίες οι μικρότεροι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης ή οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση. Αρκετές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών έχουν αποκτήσει πείρα μετά από χρόνια εργασίας για την καταπολέμηση της βίας στο διαδίκτυο και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και βοήθεια.

Κάποιοι που έχουν γίνει στόχος διαδικτυακής βίας, αντί να απομακρυνθούν από τη διαδικτυακή συμμετοχή, επέλεξαν να απαντήσουν με περισσότερα λόγια και μεγαλύτερη συμμετοχή. Το να μιλάτε ανοιχτά για μια εμπειρία διαδικτυακής κακοποίησης (εκτός από τη χρήση θεσμικών ή εναλλακτικών μηχανισμών προστασίας), μπορεί να είναι χρήσιμο για διάφορους λόγους. Το να κατονομάζετε και να ντροπιάζετε τον θύτη σας και να τον εκθέτετε σε δημόσιο έλεγχο μπορεί επίσης να αποτελέσει μηχανισμό προστασίας, βοηθώντας σας να ανακτήσετε την αίσθηση ελέγχου και ενδυνάμωσης για να βοηθήσετε και άλλους που έχουν παρόμοιες εμπειρίες, και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ψηφιακή βία. Καθώς το ευρύτερο κοινό μαθαίνει την έκταση και το εύρος της διαδικτυακής κακοποίησης, θα αναγνωρίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της στην κοινωνία και, ελπιδοφόρα, θα απαιτήσει μια απάντηση από τους κρατικούς αξιωματούχους. Αν επιλέξατε αυτόν τον δρόμο, προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στο να μοιραστείτε την εμπειρία σας και τις προσωπικές και κοινωνικές επιπτώσεις μιας επίθεσης.


Φήμη Υποστήριξη Δημοσιογράφοι Πίεση Καινοτόμος στρατηγική Ενώσεις