Λαμβάνω ένα σφάλμα διακομιστή

Λίστα σφαλμάτων διακομιστή

Όταν ο ιστότοπός σας δεν λειτουργεί ή ορισμένες σελίδες δεν είναι διαθέσιμες, μπορεί να συναντήσετε διάφορους τύπους μηνυμάτων σφάλματος . Οι κωδικοί σφάλματος εμφανίζουν έναν συγκεκριμένο αριθμό και ο τύπος τους μπορεί να προσδιοριστεί με βάση το πρώτο ψηφίο: 1xx: Ενημερωτικό, 2xx: Επιτυχία, 3xx: Ανακατεύθυνση, 4xx: Σφάλμα Πελάτη, 5xx: Σφάλμα Διακομιστή.

Τα σφάλματα πελάτη (400-499) και διακομιστή (500-599) είναι αρκετά συνηθισμένα. Όταν τα αντιμετωπίζετε, φροντίστε να ανανεώνετε τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησής σας αφού κάνετε αλλαγές στον διακομιστή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η

DigitalOcean

έχει παράσχει μια λίστα με τα συνηθισμένα σφάλματα πελάτη και διακομιστή, τις αιτίες που τα προκαλούν και λεπτομερείς εξηγήσεις για το πώς μπορεί να επιλυθεί το καθένα από αυτά.

Λάθος Διακομιστής Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία Ιστοσελίδα


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ