ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Η χειραγώγηση της ταυτότητας ή η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων αποτελεί σοβαρή απειλή με δυνητικά εκτεταμένες συνέπειες. Είτε ο στόχος είναι ένα άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά, είτε κάποιος άλλος, η ζημία μπορεί να είναι ανυπολόγιστη.

Λόγω της πολυπλοκότητας και των διαφορετικών εκδηλώσεων αυτής της κατηγορίας επιθέσεων, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η νομική βάση που προσφέρει την καταλληλότερη προστασία. Σε περίπτωση απάτης που διαπράττεται με τη χρήση υπολογιστή που ανήκει σε άλλο πρόσωπο και έχει ως αποτέλεσμα υλικό ή οικονομικό όφελος για τον δράστη, μπορεί να υποβληθεί μήνυση βάσει του άρθρου 386α (απάτη με υπολογιστή). Ένα άλλο ποινικό αδίκημα, η μη εξουσιοδοτημένη συλλογή προσωπικών δεδομένων (νόμος 4624/2019, ΓΚΠΔ), πρέπει να δρομολογείται μέσω ιδιωτικής αγωγής στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, η ταυτότητα του δράστη πρέπει να είναι γνωστή.

Εάν μια περίπτωση χειραγώγησης της ταυτότητας οδηγεί σε ψυχολογική βλάβη ή σε βλάβη της φήμης ή της αξιοπρέπειας, τότε μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση με τη χρήση αστικών νομικών διαδικασιών. Πριν από την κίνηση αυτού του είδους της αγωγής, πρέπει να προσκομιστεί η ταυτότητα του δράστη καθώς και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό περί χειραγώγησης της ταυτότητας και της επακόλουθης βλάβης.

Η χειραγώγηση της ταυτότητας συνδέεται συχνά με την οικονομική απάτη και την ηλεκτρονική κλοπή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προστατευτείτε από αυτά τα εγκλήματα: περιορίστε το ποσό των χρημάτων που μπορείτε να μεταφέρετε σε άλλο λογαριασμό ή να κάνετε ανάληψη μέσω ΑΤΜ ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον ένα σύστημα ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για τις συνδέσεις σας που σχετίζονται με τα οικονομικά και καταστρέψτε τις παλιές τραπεζικές και άλλες κάρτες ταυτότητας με ευαίσθητα δεδομένα.

Εάν πέσετε θύμα χειραγώγησης ταυτότητας, ενημερώστε την αστυνομία το συντομότερο δυνατό, ειδοποιήστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τους ιστότοπους όπου έχετε λογαριασμούς και μπλοκάρετε προσωρινά τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή/και τις κάρτες που έχουν παραβιαστεί.

Η έγκαιρη αξιολόγηση κινδύνων και η ψηφιακή υγιεινή αποτελούν σημαντικά μέσα πρόληψης και προστασίας.


Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία Κωδικός πρόσβασης Ταυτοποίηση χρήστη Λογαριασμός ανάκτησης Τηλέφωνο/Ταμπλέτα Ζημιά Φήμη Ταυτότητα Κυβερνοέγκλημα Λογαριασμός χρήστη Υπολογιστής/Φορητός Υπολογιστής Ανάκτηση πρόσβασης Επαναφορά συστήματος Ποινικές διώξεις


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ