ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ως αποτέλεσμα της διαρθρωτικής ανισότητας ισχύος, οι ψευδείς κατηγορίες, ακόμη και αν αποδειχθούν αναληθείς, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρή και διαρκή βλάβη στη φήμη του θύματος.

Αυτού του είδους οι επιθέσεις μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως μια μορφή πίεσης στην ελευθερία της έκφρασης και είναι δύσκολο να διασφαλιστεί η προστασία σε αυτή την περίπτωση.

Στην Ελλάδα η ψευδής κατηγορία καλύπτεται από το άρθρο 229 του Ποινικού Κώδικα (Ψευδής Καταμήνυση). Σε αυτή την περίπτωση, οι εισαγγελείς και η αστυνομία έχουν εντολή να παρακολουθούν, να ερευνούν και να είναι υπεύθυνοι για την προστασία. Ως καταγγέλλων, είστε υπεύθυνος για τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για την κατάθεση της ποινικής δίωξης. Αυτή η δίωξη προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις εάν ο στόχος είναι (γυναίκα) δημοσιογράφος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εξηγήστε λεπτομερώς πώς, γιατί και πότε αισθάνεστε ανασφαλείς και περιγράψτε λεπτομερώς τις ανησυχίες σας για την ασφάλεια της οικογένειας και των αγαπημένων σας προσώπων. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να είναι το κλειδί της επιτυχίας όταν πρόκειται για δικαστική διαδικασία.

Για τη ζημία που προκλήθηκε με τη μορφή πλήγματος της φήμης και της αξιοπρέπειας, η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μέσω αστικής δικαστικής διαδικασίας που κινείται μέσω αγωγής. Πριν από την κίνηση αυτού του είδους της αγωγής, πρέπει να προσκομιστεί η ταυτότητα του δράστη καθώς και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό περί χειραγώγησης της ταυτότητας και της απορρέουσας ζημίας.

Τεκμηριώστε πώς οι ψευδείς κατηγορίες σας προκάλεσαν ζημιά. Εάν οι κατηγορίες έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, ζητήστε από τον ιστότοπο ή την πλατφόρμα να αφαιρέσει τις πληροφορίες αυτές.

If the amount of content posted becomes too much to collect, ask your friends, and family to help you document false accusations and report them to the websites or platforms.

Αν ο όγκος του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί είναι υπερβολικά μεγάλος για να τον συγκεντρώσετε, ζητήστε από τους φίλους και την οικογένειά σας να σας βοηθήσουν να καταγράψετε τις ψευδείς κατηγορίες και να τις αναφέρετε στους ιστότοπους ή τις πλατφόρμες.

Ο δημόσιος σχολιασμός ή η δημόσια καταγγελία των κατηγοριών είναι ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της επίθεσης, αλλά κάντε μια προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνου για να αξιολογήσετε το ενδεχόμενο αρνητικών αντιδράσεων και ενίσχυσης των ψευδών κατηγοριών.


Ζημιά Αναφορά στην πλατφόρμα Φήμη Τακτική Υποστήριξη Μέσα ενημέρωσης Ποινικές διώξεις


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ