ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ GOOGLE

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ GOOGLE

Σκόπιμη προβολή ανακριβών και κακόβουλων πληροφοριών στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου (π.χ. Google), με στόχο την πρόκληση ζημίας στην αξιοπρέπεια και τη φήμη του στόχου.

Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης δεν το απαγορεύει ρητά ούτε το χαρακτηρίζει ως εγκληματική πράξη. Από τεχνική άποψη, ο βομβαρδισμός του Google (Google bombing) δεν συνεπάγεται κατάχρηση ή χειραγώγηση προσωπικών δεδομένων. Αντιθέτως, θεωρείται ως κατάχρηση της μηχανής αναζήτησης (Google). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτού του είδους η επίθεση μπορεί να διωχθεί ποινικά ως απάτη με χρήση υπολογιστή (άρθρο 386Α του Ποινικού Κώδικα). Εάν αυτή η πρακτική έχει ως αποτέλεσμα των παραποίηση ή χειραγώγηση προσωπικών δεδομένων, τότε μπορεί να γίνει καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σύμφωνα με τον νόμο 4624/2019 (GDPR). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να κατατεθούν στην αστυνομία ποινικές μηνύσεις, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί (στιγμιότυπο οθόνης των αποτελεσμάτων αναζήτησης, ανάλυση της βελτιστοποίησης της αναζήτησης,κλπ).

Για τη ζημία που προκλήθηκε με τη μορφή πλήγματος της φήμης και της αξιοπρέπειας, η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μέσω αστικής δικαστικής διαδικασίας που κινείται μέσω αγωγής. Πριν από την κίνηση αυτού του είδους της αγωγής, πρέπει να προσκομιστεί η ταυτότητα του δράστη καθώς και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό περί χειραγώγησης της ταυτότητας και της επακόλουθης βλάβης.

Επειδή τα εργαλεία για την τροποποίηση των αλγορίθμων των μηχανών αναζήτησης είναι ευρέως διαθέσιμα, σχεδόν οποιοσδήποτε μπορεί να αλλάξει τα αποτελέσματα αναζήτησης. Για το λόγο αυτό είναι αρκετά δύσκολο να αποτρέψετε ή να προστατευτείτε από τον βομβαρδισμό της Google.

Η Google έχει αναπτύξει μια επέκταση για τη μηχανή αναζήτησής της - Google Meet Bomb Guard - που επιτρέπει στους χρήστες να αποκλείουν όλους τους απρόσκλητους συμμετέχοντες και τους γενικούς λογαριασμούς Gmail από τις οργανωμένες ομάδες Google Meet.

Ρίξτε μια ματιά σε άλλες διαθέσιμες

επεκτάσεις

μηχανών αναζήτησης που μπορούν να σας βοηθήσουν να αποτρέψετε αυτού του είδους την επίθεση.

Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία Ψηφιακή υγιεινή Πρόγραμμα περιήγησης Ζημιά Αναφορά στην πλατφόρμα Φήμη


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ