Λυτρισμικό (Ransomware)

Ελέγξτε για διαθέσιμα εργαλεία αποκρυπτογράφησης

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ασφάλειας και μορφές εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σήμερα είναι το λυτρισμικό (ransomware). Αυτή η μορφή κακόβουλου λογισμικού κρυπτογραφεί αρχεία, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά χωρίς κλειδί αποκρυπτογράφησης. Στη συνέχεια, οι επιτιθέμενοι ζητούν πληρωμές σε κρυπτονόμισμα για να δώσουν στα θύματά τους το κλειδί αποκρυπτογράφησης, συνήθως εντός σύντομου χρονικού διαστήματος για την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στους στόχους.

Σε περίπτωση που είστε στόχος ransomware, η γενική συμβουλή είναι να μην πληρώσετε, καθώς δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα λάβετε πράγματι το σωστό κλειδί αποκρυπτογράφησης. Οι πληρωμές ενθαρρύνουν επίσης περαιτέρω απόπειρες εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Μπορείτε να προσπαθήσετε να βρείτε ένα εργαλείο αποκρυπτογράφησης με βάση τον τύπο του ransomware. Για παράδειγμα, το

No More Ransom

είναι μια πρωτοβουλία που παρέχει στους πολίτες δωρεάν εργαλεία αποκρυπτογράφησης για πολλές μορφές ransomware.

Κρυπτογράφηση Κακόβουλο λογισμικό Ζημιά Ανάκτηση πρόσβασης


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ