Ο λογαριασμός μου διαγράφηκε

Αίτημα ανάκτησης διαγραμμένου λογαριασμού

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας διαγραφεί, υπάρχει πιθανότητα να μπορέσετε να ζητήσετε ανάκτηση, εφόσον δεν έχει περάσει πολύς χρόνος από τη διαγραφή του. Σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει το λογαριασμό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανόν να μην μπορείτε να τον επαναφέρετε πλήρως.

Η διαδικασία διαφέρει μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών. Με την

Google

, για παράδειγμα, ο χρήστης θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται όντως για τον λογαριασμό του. Οι

συμβουλές που δίνει η Google στους χρήστες που προσπαθούν να επαναφέρουν τους λογαριασμούς τους

είναι να απαντούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις χωρίς να τις παραλείπουν τελείως, να χρησιμοποιούν μια οικεία συσκευή και τοποθεσία, να είναι ακριβείς με τους κωδικούς πρόσβασης και τις ερωτήσεις ασφαλείας, να χρησιμοποιούν ένα email που είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό τους και στο οποίο έχουν πρόσβαση (π.χ. ένα email αποκατάστασης) και να προσθέτουν χρήσιμες λεπτομέρειες αν ερωτηθούν για ποιο λόγο δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους.

Κωδικός πρόσβασης Λογαριασμός ανάκτησης Λογαριασμός χρήστη Ανάκτηση λογαριασμού


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ