ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ

Οι λεκτικές επιθέσεις με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ή την πολιτική και συνδικαλιστική ένταξη ή άλλες ταυτότητες ή χαρακτηριστικά όπως η ηλικία ή η οικονομική κατάσταση μπορούν να περιγραφούν ως ρητορική μίσους.

Αν και δεν υπάρχει νομικά αποδεκτός ορισμός της ρητορικής μίσους, ο νόμος 4285/2014 απαγορεύεται κάθε έκφραση που στοχεύει αρνητικά σε άτομα με συγκεκριμένο υπόβαθρο. Ο ίδιος νόμος απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση, όχι μόνο τη φυλή, αλλά και το χρώμα του δέρματος, το θρησκευτικό, εθνικό ή εθνοτικό υπόβαθρο, καθώς και τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τους δεσμούς.

Ο νόμος 4285/2014 απαγορεύει επίσης τη δημοσίευση κειμένων και υλικού που προπαγανδίζουν τη διάκριση, τη συνωμοσία και τη βία κατά ατόμων ή ομάδων που ανήκουν σε αυτές τις προστατευόμενες κατηγορίες.

Η ρητορική μίσους απαγορεύεται επίσης βάσει του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη των μέσων ενημέρωσης, και οι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης μπορούν να τιμωρηθούν για ρητορική μίσους στα πλαίσια αστικών δικαστικών διαδικασιών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καταθέστε μήνυση και ζητήστε από την αστυνομία και τον εισαγγελέα να ξεκινήσουν έρευνα.

Εκτός από την τεκμηρίωση , μπορείτε επίσης να αναφέρετε τη ρητορική μίσους στην εν λόγω πλατφόρμα, καθώς όλες την απαγορεύουν ρητά στους όρους χρήσης τους.

Εάν η ρητορική μίσους έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο - σε έναν ιστότοπο ή σε μια πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης - μπορείτε να ζητήσετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή απευθείας μέσω της πλατφόρμας, την αφαίρεση αυτού του περιεχομένου.

Επίσης, η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων μπορεί να κινήσει έρευνα αστικής νομικής διαδικασίας σχετικά με το περιεχόμενο. Η διαδικασία κινείται μέσω κλήσης ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 15900 και η αρμόδια υπηρεσία θα ξεκινήσει τη σχετική έρευνα.


Αναφορά στην πλατφόρμα Φήμη Τακτική Ασφάλεια Ποινικές διώξεις


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ