Имаме проблем

Проблеми со веб страницата Не можам да се логирам на сметката Не можам да пристапам до податоците Не можат да пристапам до мојот уред Некој ми ја пресретнува комуникацијата Некој се преправа како да сум јас ЖРТВА СУМ НА ВОЗНЕМИРУВАЊЕ СЕ СООЧУВАМ СО ЗАКАНИ И ПРИТИСОЦИ