Лажни обвинувања

ЛАЖНИ ОБВИНУВАЊА

Поради постоењето на структурна нееднаквост на моќта, лажните обвинувања, дури и ако се докаже дека се лажни, имаат потенцијал да му нанесат сериозна и трајна штета на угледот на оној кој е предмет на обвинувања.

Лажните обвинувања може да се гледаат како форма на притисок врз нечија слобода на изразување, но доколку обвинувањата се намерно оркестрирани и постојано присутни, тие исто така може да го нарушат и јавното мислење и дискусијата во јавноста, истовремено стигматизирајќи и замолчувајќи ја жртвата на лажни обвинувања.

Репутација Тактика Новинар/ка Притисок