Содржината е сменета или отстранета

Контактирајте со вашиот давател на хостинг услуга

Во случај да не можете сами да ги решите проблемите, ниту пак тоа може да го направи системскиот администратор (на пример, преку разгледување на сите грешки на серверот и обид за нивно отстранување), следен чекор би бил да го контактирате вашиот давател на хостинг услугата. Меѓутоа, во зависност од тоа дали вашиот сервер се наоѓа во земјата во којашто сте или во странство, вашето искуство со давателот на хостинг услугата може да се разликува.

Иако странските даватели на хостинг услугата може да ви овозможат подобра услуга од оние во вашата земја, сепак треба да знаете дека и нивната поддршка можеби нема да биде во согласност со стандардите за брзо решавање на проблемот со вашата веб-страница.

Најдобра опција секогаш се даватели на хостинг услуга кои имаат поддршка 24/7, како и оние кои обезбедуваат дополнителни канали за поддршка (разговор во живо, повик) како дополнување на можноста да отворите тикет за поддршка или да испратите е-пошта.

Активирајте заштита од DDoS напади

Дистрибуирани напади на одбивање на услугата (DDoS), кои имаат за цел да го „преплават“ серверот со голем број автоматски барања за пристап и кои обично потекнуваат од илјадници IP-адреси, па така прават страницата да биде недостапна. Мотивите се често различни и не секогаш лукративни, како што е тоа кај рансомверот. За да спречите вашата страница да биде оневозможена поради DDoS напад, требада активирате заштита од DDoS напади.

Ова ѝ се случи на веб-страницата на Државната изборна комисија , на агрегатот за вести time.mk, како и на веб-страници те на неколки државни институции.

Најпознат давател на услуги за заштита од DDoS напади еCloudflare, кој нуди бесплатни опции и планови, но со ограничени можности, а има и други даватели на оваа услуга како што е, на пример, Deflect, чии услуги се користени од голем број медиуми, организации за заштита на животната средина и за човекови права. Google исто така нуди бесплатна заштита од DDoS прекуProject Shield, кој е наменет за сајтови за вести, за човекови права и за набљудување на избори.

Грешка Сервер Сајт Хостинг


ПРИЈАВА ПРИМЕРА