ТРОЛАЊЕ

ТРОЛАЊЕ

Тролањето во минатото е опишувано како нешто намерно, но во смисла на намера да се биде хумористичен или духовит. Во денешно време, овој термин се опишува како лошо и злонамерно исмејување, посрамотување и провоцирање.

Тешко е да се докаже дека тролањето, само по себе, ја достигнува онаа законска граница за да биде квалификувано како кривично дело, од причина што не претставува напад врз нечие достоинство ниту, пак, е основа за паника или страв.

СОВЕТ: Не реагирајте кон троловите со омраза или закани, бидејќи таквата реакција може да им даде повод да отворат обвиненија против вас (а честопати тоа е, всушност, нивната намера).

Постојат мошне мал број механизми за успешно спречување или казнување на тролањето. Еден од начините е да ги игнорирате и да ги избегнувате нивните обиди да ве наведат да реагирате, но каков и да е лекот што го користите, вие мора, пред сè, да се чувствувате безбедно.

Секогаш претставува можност и користењето на механизмите за пријавување (означување на овие профили, филтрирање или блокирање на нивните објави или ограничување на пристапот до вашиот профил).

Блокирање на корисникот Тактика Провокација


ПРИЈАВА ПРИМЕРА