Избришани податоци

Поврат на резервна копија

Во зависност од тоа до кои податоци не можете да пристапите, треба да направите обид повторно да ги вратите датотеките од резервната копија. Водете сметка дека редовно се прават резервни копии од вашите датотеки и дека можете да пристапите до нив во случај да се чуваат на некоја од услугите што се базираат на облак (на пр., Google Drive, Dropbox, OneDrive).

Доколку оперативниот систем на вашиот уред претрпи сериозно оштетување што влијае врз неговото работење, препорачливо е да го вратите на последната конфигурација кога бил целосно функционален. Windows има

опција

System restore

, MacOS може да користи

Time Machine

, додека за системите Linux има

голем број алаткисо кои може да се врати резервната копија

.

Резервна копија на податоци Враќање на пристапот Клауд Враќање на системот


ПРИЈАВА ПРИМЕРА