Сметката ми е избришана

Побарајте враќање на избришана сметка

Во случај вашата сметка да биде избришана, постои можност да побарате нејзино враќање, освен ако не поминало многу време откако била избришана. Во случај да не сте ја користеле сметката подолго време, веројатно нема да можете целосно да ја вратите.

Постапката за враќање е различна кај различни даватели на услуги. Кај

Google

, на пример, на корисникот ќе му бидат поставени повеќе прашања за да се потврди дека навистина сметката е негова. Советите кои

Google им ги давана корисниците кои се обидуваат да ги вратат своите сметки

е да се одговори на што е можно повеќе прашања без прескокнување, да користите познат уред и локација, да бидете прецизни со лозинките и безбедносните прашања, да користите е-пошта која е поврзана со вашата сметка до која можете да пристапите (на пр., е-пошта за враќање на сметката) и да наведете корисни детали доколку бидете прашани зошто не можете да пристапите до вашата сметка.

Лозинка Резервен профил Кориснички профил Враќање на профилот


ПРИЈАВА ПРИМЕРА