Глас

Користете шифрирана (енкриптирана) гласовна комуникација

Енкрипцијата претставува криптографски концепт на шифрирање пораки или информации, којшто гарантира дека пораките ќе ги прочитаат само оние лица кои имаат начин да ги дешифрираат.

Гласовните комуникации е многу лесно да бидат следени и пресретнати. Постојат апликации кои овозможуваат шифрирана комуникација за гласовни повици, текстуални пораки, групна комуникација, фотографии и видеозаписи. Една ваква апликација е

Signal

, којa е со отворен код, управуванa од непрофитна организација и целосно финансирана со донации, што ѝ овозможува да работи без да има потреба да ги монетизира податоците на своите корисници.

Telegram

e апликација која исто така има опција за

шифрирани аудио ивидеоповици

и дефинитивно е една од најпопуларните услуги за безбедна комуникација.

Телефон/таблет Апликации Енкрипција Компјутер/лаптоп


ПРИЈАВА ПРИМЕРА