Ransomver

Proveri dostupne alate za dekripciju

Jedan od najvećih bezbednosnih problema i oblika sajber kriminala današnjice je ucenjivački softver (ransomware) . Ovaj oblik malicioznog softvera enkriptuje  fajlove tako da im se ne može pristupiti bez ključa za dekripciju. Napadači zatim traže uplate u kriptovalutama kako bi metama napada obezbedili ključ za dekripciju, obično ostavljaju kratak rok da bi izvršili veći pritisak na mete napada.

U slučaju da si meta ovakvog napada, u načelu se savetuje da se ne plaća ucena, jer ne postoji garancija da ćeš zaista dobiti pravi ključ za dekripciju. Isplate takođe podstiču dalje pokušaje sajber kriminala. Možeš pokušati da pronađeš alat za dekripciju na osnovu vrste ucenjivačkog softvera. Na primer, No More Ransom je inicijativa koja građanima pruža besplatne alate za dekripciju mnogih oblika ransomvera.

Enkripcija Malver Šteta Povraćaj pristupa


PRIJAVI SLUČAJ