SMS

Koristi enkriptovane poruke

Poruke se uglavnom koriste za neformalnu i ličnu komunikaciju, a tema prepiske su često poverljive informacije koje ne bi trebalo da budu dostupne nikom drugom. Postoje aplikacije koje omogućavaju enkriptovanu komunikaciju putem čet servisa.

SMS komunikacija je slična čet komunikaciji, jedina razlika je u tome što se za četovanje kao medij za prenos podataka koristi internet, dok se standardna mreža mobilnih telefona (GSM, 2G, 3G, 4G, itd) koristi za SMS poruke. Da bi ovaj sistem bio siguran, svi učesnici u četu ili razmeni poruka moraju koristiti enkripciju. Besplatna aplikacija za onlajn četovanje koja je otvorenog koda i nudi enkripciju na oba kraja komunikacije (end-to-end encryption)  jeste Signal. Dostupan je za iOS i Android, kao i za desktop. Pruža širok spektar sigurnosnih opcija, poput samouništavajućih poruka, zaštite PIN-om ili enkritpovanih video poziva. Takođe možeš da koristiš Telegram, ali je neophodno da uključiš opciju tajnog četa (Secret Chat) kako bi enkripcija na oba kraja bila omogućena.

Telefon/Tablet Aplikacije Enkripcija Računar/Laptop


PRIJAVI SLUČAJ