PO PËRBALLEM ME NGACMIM

NGACMIMI PORNO PËR HAKMARRJE PËRNDJEKJA GJUHA E URREJTJES NXJERRJE TË DHËNASH PERSONALE (DOXXING) HAKMARRJA NDAJ MBËSHTETËSVE