Χειραγώγηση ταυτότητας

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Η χειραγώγηση της ταυτότητας ή η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων αποτελεί σοβαρή απειλή με δυνητικά εκτεταμένες συνέπειες.

Υπάρχουν διάφορες μορφές χειραγώγησης της ταυτότητας και απάτης που χρησιμοποιούν παράνομη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής δεδομένων, της παραβίασης βάσεων δεδομένων και της απόρριψης πληροφοριών, για παράδειγμα.

Οι συνηθέστεροι λόγοι χειραγώγησης της ταυτότητας είναι η κλοπή, η ψευδής παρουσίαση και η συγκάλυψη εγκληματικής δραστηριότητας.


Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία Ψηφιακή υγιεινή Ζημιά Φήμη Ταυτότητα