πολιτική απορρήτου


Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα "Εργαλειοθήκη Κυβερνοασφάλειας" στη διεύθυνση https://toolkit.sharecert.rs.

Το SHARE Foundation, Kapetan Mišina 6a, Office 31, Βελιγράδι, Σερβία, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας. Χρησιμοποιούμε μόνο εργαλεία ανάλυσης που επεξεργάζονται ανώνυμα δεδομένα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας για την αναφορά περιστατικών περιλαμβάνουν υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αναφερόμενο περιστατικό. Επεξεργαζόμαστε τις μη υποχρεωτικές πληροφορίες που παρέχετε κατ' επιλογήν (όνομα, οργανισμός, θέση, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) προκειμένου να τοποθετήσουμε και να αναλύσουμε την υπόθεση σε πλαίσιο ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που το περιστατικό χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις. Το νομικό πλαίσιο για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς είναι το έννομο συμφέρον μας να οργανώσουμε τις εργασίες σχετικά με τα αναφερόμενα περιστατικά.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας θα διαγραφούν εντός έξι μηνών από την ημέρα που αναφέρατε το περιστατικό.

Δεν μοιραζόμαστε τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα με κανέναν, ούτε τα μεταφέρουμε εκτός της χώρας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και λήψης αντιγράφου - μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα διόρθωσης - μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε.
  • Δικαίωμα διαγραφής - μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
  • Δικαίωμα περιορισμού - μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό ή την αναστολή της χρήσης των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
  • Δικαίωμα αντίρρησης - μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η επεξεργασία αυτή βασίζεται σε έννομο συμφέρον.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων:

Επίτροπος Πληροφοριών Δημόσιας Σημασίας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Bulevar kralja Aleksandra 15

Βελιγράδι 11120, Σερβία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Δικτυακός τόπος: https://www.poverenik.rs/en/

Εάν έχετε οποιεσδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]