Κρυπτογράφηση

Κρυπτογράφηση δίσκου

Κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία της προστασίας δεδομένων με ένα σύνθετο αλγόριθμο, ο οποίος κρυπτογραφεί τα δεδομένα ώστε η πρόσβαση σε αυτά (αποκρυπτογράφηση) να είναι δυνατή μόνο με έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα κλειδί, ενώ μερικές φορές απαιτείται ένας πρόσθετος παράγοντας ταυτοποίησης, π.χ. ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Η κρυπτογράφηση σκληρών δίσκων και αφαιρούμενων συσκευών, όπως οι μονάδες USB, συνιστάται ιδιαίτερα για άτομα που εργάζονται με εμπιστευτικές πληροφορίες, κυρίως δημοσιογράφους και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το VeraCrypt είναι ένα δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα κρυπτογράφησης δίσκων με προηγμένες δυνατότητες για πολλές πλατφόρμες (Windows, Linux, MacOS X). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση μόνο συγκεκριμένων αρχείων, ολόκληρων διαμερισμάτων του σκληρού δίσκου, αφαιρούμενων μονάδων, καθώς και του διαμερίσματος ή μονάδας δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows ( έλεγχος ταυτότητας πριν από την εκκίνηση ).

Το

Cryptomator

σας επιτρέπει να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία αποθήκευσης στο υπολογιστικό σύννεφο (cloud) για υπηρεσίες όπως το Dropbox ή το Google Drive. Τα αρχεία κρυπτογραφούνται σε ένα ασφαλές θησαυροφυλάκιο, το οποίο στη συνέχεια αποθηκεύεται σε παρόχους υπηρεσιών cloud, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Το Cryptomator είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα και διατίθεται για Windows, Linux, MacOS X και πλατφόρμες κινητών συσκευών (iOS, Android).

Ψηφιακή υγιεινή Εφαρμογές Κρυπτογράφηση Διαρροή δεδομένων Υπολογιστικό νέφος