Είσοδος στο σύστημα

Κέντρο δεδομένων και υπολογιστικό νέφος (cloud)

Η αποκέντρωση του συστήματος, ως μέτρο φυσικής προστασίας, τίθεται ως βασική προϋπόθεση για την ασφάλειά του. Συνιστάται να μην αποθηκεύονται τα δεδομένα στο ίδιο μηχάνημα από το οποίο αποστέλλονται στο δίκτυο ή στο οποίο γίνεται η επεξεργασία τους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων. Ο απλούστερος τρόπος είναι η αποθήκευση των δεδομένων σε εξωτερικό σκληρό δίσκο. Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι με σχετικά καλές επιδόσεις είναι οικονομικοί, αλλά αυτός ο τύπος υλικού υπολογιστή δεν διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό για την αντιγραφή δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση βλάβης, τα περισσότερα δεδομένα που βρίσκονται στον εν λόγω δίσκο θα χαθούν για πάντα. Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικοί δίσκοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι ενεργοί μόνο όταν είναι συνδεδεμένοι σε έναν υπολογιστή, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι σχετικά ασφαλείς. Η αποθήκευση δεδομένων σε εξωτερικό σκληρό δίσκο σημαίνει ότι τα δεδομένα παραμένουν στη φυσική έδρα του οργανισμού.

Από την άποψη του κινδύνου απώλειας των δεδομένων, η ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου σε διακομιστή στο υπολογιστικό νέφος (cloud) είναι ένας πολύ καλύτερος τρόπος αποθήκευσης σημαντικών δεδομένων. Το υπολογιστικό νέφος (cloud) είναι μια τεχνολογία του διαδικτύου που βασίζεται στην εξ αποστάσεως χρήση πόρων (ροή δεδομένων, αποθηκευτικός χώρος, μνήμη εργασίας κ.λπ.) και στην εναλλαγή τους μεταξύ πολλαπλών εφαρμογών και χρηστών. Το υπολογιστικό νέφος μπορεί να είναι ιδιωτικό, δημόσιο ή υβριδικό. Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους χρησιμοποιούν την τεχνολογία RAID (Redundant Array of Independent Disks) που βασίζεται στο μοντέλο της συγκριτικής χρήσης πολλαπλών δίσκων για την αποθήκευση δεδομένων, όπου κάθε δεδομένο βρίσκεται σε τουλάχιστον δύο θέσεις, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σε περίπτωση βλάβης. Ορισμένες λύσεις αποθήκευσης στο νέφος είναι οι Google Drive , Dropbox, OneDrive , SpiderOak, Tresorit κ.λπ. Ωστόσο, εάν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, δεν συνιστάται η αποθήκευση σε τρίτες συσκευές, παρά το γεγονός ότι όλες οι υπηρεσίες cloud περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση.

Ο τρίτος τρόπος αποθήκευσης δεδομένων είναι να δημιουργήσετε το δικό σας μίνι κέντρο δεδομένων στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που είναι σημαντικά για τον οργανισμό. Ο εξοπλισμός για το σκοπό αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες. Υπάρχουν διάφορες έτοιμες λύσεις που είναι φθηνότερες και μπορούν να λύσουν μόνιμα αυτό το ζήτημα. Έτσι, τα δεδομένα θα παραμείνουν εντός του φυσικού χώρου του οργανισμού και η εφαρμογή της τεχνολογίας RAID θα μειώσει τον κίνδυνο απώλειας και κλοπής δεδομένων. Μία από τις έτοιμες λύσεις για το κέντρο δεδομένων είναι η

Drobo

.

Διακομιστής Εφαρμογές Υπολογιστικό νέφος