Επικοινωνήστε με τον πάροχο φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας

Ενεργοποιήστε την προστασία DDoS

Οι επιθέσεις κατανεμημένης άρνησης παροχής υπηρεσιών (Distributed Denial of Service, DDoS) αποσκοπούν στο να "πλημμυρίσουν" τον διακομιστή με μεγάλο αριθμό αυτοματοποιημένων αιτημάτων πρόσβασης, που συνήθως προέρχονται από χιλιάδες διευθύνσεις IP, προκειμένου να καταστήσουν τον ιστότοπο μη διαθέσιμο. Για να αποτρέψετε την απενεργοποίηση του ιστότοπού σας λόγω επίθεσης DDoS, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την προστασία DDoS .

Ο πιο συνηθισμένος πάροχος υπηρεσιών προστασίας DDoS είναι η

Cloudflare

, η οποία προσφέρει δωρεάν πακέτα, αλλά με περιορισμένες επιλογές, αλλά υπάρχουν και άλλοι πάροχοι, όπως η

Deflect

, της οποίας οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από πολλές οργανώσεις μέσων ενημέρωσης, περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Google προσφέρει επίσης δωρεάν προστασία DDoS μέσω του

Project Shield

, το οποίο προορίζεται για ιστότοπους ειδήσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρακολούθησης εκλογών.

Λάθος Διακομιστής DDoS Διεύθυνση IP


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ