Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας

Ταυτοποίηση με χρήση κλειδιού SHA

Για πρόσθετη ασφάλεια, συνιστάται ιδιαίτερα η ταυτοποίηση με χρήση κλειδιού SHA, δηλαδή η εγκατάσταση του SSH (Secure Shell) στο διακομιστή σας. Το SSH είναι ένα δημοφιλές πακέτο λογισμικού που επιτρέπει την ασφαλή διαχείριση συστημάτων και τη μεταφορά αρχείων μέσω μη ασφαλών δικτύων. Το SSH χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για την ασφάλεια της σύνδεσης μεταξύ ενός πελάτη και ενός διακομιστή. Συνεπώς, όλες οι εντολές ελέγχου ταυτότητας ΤΟΥ χρήστη, η έξοδος και η μεταφορά αρχείων προστατεύονται από επιθέσεις στο δίκτυο.

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση και τη διαμόρφωση μπορούν να βρεθούν στον

επίσημο ιστότοπο του SSH

.

Διακομιστής Ιστοσελίδα Ταυτοποίηση χρήστη Κρυπτογράφηση


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ