Ζητήστε τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή

Υποβάλετε μία ποινική καταγγελία

Μόλις λάβετε τα αρχεία καταγραφής από τον διακομιστή σας, από τα οποία προκύπτει ότι ο ιστότοπός σας αποτέλεσε στόχο ενός περιστατικού κυβερνοασφάλειας, π.χ. μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μπορείτε να υποβάλετε ποινική καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατά την προετοιμασία της καταγγελίας, βεβαιωθείτε ότι αποτυπώσατε και περιγράψατε τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του περιστατικού όπως συνέβησαν (ποια συμπεριφορά του ιστότοπου παρατηρήσατε, σε ποια χρονική στιγμή, εάν υπήρχαν αλλαγές που δεν είχατε αντιληφθεί), ετοιμάσατε τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως στιγμιότυπα οθόνης των ύποπτων δραστηριοτήτων.


Διακομιστής Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία Ιστοσελίδα Κυβερνοέγκλημα Ποινικές διώξεις


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ