Διαγραφή δεδομένων

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

Ανάλογα με το σε ποια δεδομένα δεν έχετε πρόσβαση, θα πρέπει να προσπαθήσετε να επαναφέρετε τα αρχεία σας από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργούνται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας και ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας σε περίπτωση που διατηρούνται σε κάποια υπηρεσία cloud (π.χ. Google Drive, Dropbox, OneDrive).

Σε περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας έχει υποστεί σοβαρή βλάβη που επηρεάζει την απόδοσή του, συνιστάται να το επαναφέρετε στην τελευταία έκδοση που ήταν πλήρως λειτουργικό. Τα Windows διαθέτουν την επιλογή

Επαναφορά Συστήματος

, το MacOS μπορεί να χρησιμοποιήσει το

Time Machine

, ενώ για τα συστήματα Linux υπάρχουν πολλά

διαθέσιμα εργαλεία επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας

.

Αντίγραφο ασφάλειας δεδομένων Ανάκτηση πρόσβασης Υπολογιστικό νέφος Επαναφορά συστήματος


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ