Η μέθοδος επαλήθευσής μου είναι άκυρη

Πρόσβαση σε αξιόπιστη συσκευή

Η ενεργοποίηση της ταυτοποίησης με χρήση δύο παραγόντων για όλους τους λογαριασμούς σας αποτελεί βασική πρακτική ασφαλείας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η μέθοδος επαλήθευσης που έχετε ορίσει (αριθμός τηλεφώνου, εφαρμογή) δεν λειτουργεί ή έχει αλλάξει, θα πρέπει να δοκιμάσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό από μια αξιόπιστη συσκευή . Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν τη δυνατότητα (συνήθως απλώς ένα πλαίσιο ελέγχου στη σελίδα της ταυτοποίησης δύο παραγόντων) να επισημάνετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε τους δύο παράγοντες ταυτοποίησης κάθε φορά που συνδέεστε στη συγκεκριμένη συσκευή, όπως ο οικιακός σας υπολογιστής.

Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι προσωπικές συσκευές (υπολογιστές, tablet, τηλέφωνα) που χρησιμοποιείτε τακτικά έχουν χαρακτηριστεί ως αξιόπιστες και μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη λειτουργία σε δημόσιες συσκευές ή σε συσκευές κάποιου άλλου.


Ταυτοποίηση χρήστη Ψηφιακή υγιεινή Τηλέφωνο/Ταμπλέτα Εφαρμογές Υπολογιστής/Φορητός Υπολογιστής


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ