Ψευδής λογαριασμός κοινωνικού δικτύου

Υποβολή καταγγελίας

Όταν υποβάλλετε καταγγελία στην αστυνομία, είναι σημαντικό να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο να αντιγράψετε το περιεχόμενο του εν λόγω μηνύματος. Αυτό συχνά δεν είναι απλό, καθώς απαιτεί τεχνικές γνώσεις και υπομονή, για την οποία λίγοι άνθρωποι που έχουν αναστατωθεί από την επίθεση μπορούν να έχουν την ψυχική δύναμη. Αν δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, καλέστε έναν φίλο, συνάδελφο ή μέλος της οικογένειας για βοήθεια. Αυτοί μπορούν επίσης να καταγράψουν τα αποδεικτικά στοιχεία μιας επίθεσης, αλλά και να χειριστούν το λογαριασμό σας στην πλατφόρμα στην οποία γίνεται η επίθεση. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να περιέχει ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία της επίθεσης και να είναι κατηγοριοποιημένη έτσι ώστε να διευκολύνεται η έρευνα. Η χρήση ενός λογιστικού φύλλου μπορεί να είναι βολική, καθώς οι επιθέσεις μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τη χρονική διάρκεια, την τοποθεσία, την αιτία, τη διάρκεια και τον τύπο της επίθεσης, τις αναφορές που κατατίθενται στην πλατφόρμα και την αντίδραση. Όλα αυτά είναι σημαντικές πληροφορίες για τους δικηγόρους, την αστυνομία, την περαιτέρω έρευνα και τις δικαστικές διαδικασίες. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε τον τύπο της επίθεσης, επειδή ορισμένες μορφές διαδικτυακών απειλών εξακολουθούν να είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό, και μερικές φορές ακόμη και στην αστυνομία. Αυτό θα βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τι συνέβη και πώς να αναζητήσουν τους δράστες.

Πρώτον, θα πρέπει να παρέχετε τους σχετικούς συνδέσμους ή διευθύνσεις URL στην ολοκληρωμένη τους μορφή, δηλαδή αν η επίθεση γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε θα πρέπει να παρέχετε έναν ολοκληρωμένο σύνδεσμο του λογαριασμού που σας έστειλε την απειλή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος σε ολοκληρωμένη μορφή που να περιέχει μεταδεδομένα, δηλαδή κεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Επιπλέον, θα ήταν καλό να κάνετε ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot/print-screen) του μηνύματος, της εικόνας ή του βίντεο που εμπεριέχεται στο περιστατικό. Από την άλλη πλευρά, εάν υπάρχουν αρκετά τμήματα των περιστατικών - αντιμετωπίζετε πολλαπλά SMS, μηνύματα που λαμβάνονται μέσω μιας εφαρμογής σε έναν υπολογιστή ή ένα τηλέφωνο κ.λπ. - θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης από το καθένα ή ενδεχομένως να δημιουργήσετε ένα βίντεο από ολόκληρη τη διαδικασία.

Επιπλέον, εάν η παρενόχληση γίνεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τότε η αναφορά θα πρέπει να περιέχει τα αρχεία καταγραφής κλήσεων που εκδίδονται από τον τηλεφωνητή, διότι περιέχουν την ώρα της κλήσης και τον αριθμό από τον οποίο έγινε η κλήση, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την περαιτέρω έρευνα. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μια Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών σε Θέματα Υπολογιστών (CERT) στη χώρα σας, η οποία μπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και να μετριάσει τη ζημιά, ή σε κρατικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διερεύνηση εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο.


Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία Διαρροή δεδομένων CERT Κυβερνοέγκλημα Ποινικές διώξεις Αστυνομία


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ