ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (STALKING)

Η διαδικασία επιμελούς και συνεχούς παρακολούθησης της δραστηριότητας κάποιου ατόμου στο διαδίκτυο. Ο χαρακτηρισμός της παρακολούθησης μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από το αν ο διώκτης και ο στόχος γνωρίζονται προσωπικά ή όχι. Τα ψηφιακά ίχνη, τα δεδομένα και άλλοι δείκτες της συμμετοχής μας που εμφανίζονται σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και άλλους ιστότοπους έχουν καταστήσει την παρακολούθηση στην ψηφιακή εποχή πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Όπως και στον φυσικό κόσμο, οι συνέπειες για το άτομο-στόχο μπορεί να ποικίλουν, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν αυξημένο αίσθημα ανασφάλειας, φόβο και την αίσθηση παραβίασης της ιδιωτικής ζωής.

Η παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) προσδιορίζεται στον Ποινικό Κώδικα ως ποινικό αδίκημα (άρθρο 333), το οποίο επισύρει κυρώσεις όχι μόνο για την πράξη της παρακολούθησης, αλλά και για την παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων κάποιου άλλου, ως προκαταρκτικό αδίκημα, πριν από την πράξη ή τις πράξεις παρακολούθησης. Ωστόσο, το άρθρο ορίζει ότι για να στοιχειοθετηθεί η παρενόχληση, το περιστατικό (ή τα περιστατικά) πρέπει να λαμβάνει χώρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ένταση της παρενόχλησης και οι συνέπειες που αισθάνεται ο στόχος δεν έχουν κρίσιμη σημασία, αλλά θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο κατά την ποινική διαδικασία.

Εάν το περιστατικό ή τα περιστατικά παρενόχλησης δεν πληρούν τα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα, τότε άλλες διατάξεις του ιδίου άρθρου θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν προστασία κατά των πράξεων που έχουν ως αποτέλεσμα τον φόβο για την ασφάλεια κάποιου, και προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις εάν ο στόχος είναι (γυναίκα) δημοσιογράφος.

Σε αυτή την περίπτωση, οι εισαγγελείς και η αστυνομία έχουν εντολή να παρακολουθούν, να ερευνούν και να είναι υπεύθυνοι για την προστασία. Ως καταγγέλλων, είστε υπεύθυνος για τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για την κατάθεση της ποινικής δίωξης.

Είναι ευκολότερο από ποτέ να διεξαχθεί ιδιωτική παρακολούθηση δημόσιων ψηφιακών χώρων με τη χρήση διαφόρων μεθόδων. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι τεχνολογικές συσκευές σας (τηλέφωνα, υπολογιστές, έξυπνα ηχεία/κουδούνια πόρτας κ.λπ.) και οι επιλογές (π.χ. τοποθεσία, ρυθμίσεις απορρήτου) είναι άριστα προστατευμένες (απενεργοποίηση εντοπισμού τοποθεσίας, αυστηρή ρύθμιση απορρήτου) και περιορισμένες ως προς τη δυνατότητά τους να μοιράζονται ιδιωτικά δεδομένα.

Όπως συμβαίνει με όλους τους τύπους επίθεσης, οι στόχοι της παρακολούθησης θα πρέπει να ενημερώνουν τους φίλους, την οικογένεια, τους συντρόφους και τους συναδέλφους τους για την παρενόχληση, ώστε να έχουν ένα μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης. Εάν η διαδικτυακή παρενόχληση μεταφερθεί εκτός διαδικτύου, στον φυσικό κόσμο, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την αστυνομία και να ζητήσετε προστασία.

Ελέγξτε αυτές τις πηγές για τη βελτίωση της ψηφιακής σας ασφάλειας.


Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία Κωδικός πρόσβασης Ταυτοποίηση χρήστη Λογαριασμός ανάκτησης Τηλέφωνο/Ταμπλέτα Τοποθεσία Ασφάλεια Υποστήριξη Ταυτότητα Υπολογιστής/Φορητός Υπολογιστής Ποινικές διώξεις Ψηφιακή παρακολούθηση


ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ