Сменете ја лозинката

Користете автентикација со SHA клуч

За поголема безбедност, препорачливо е да користите автентикација со SHA клуч, т.е. на вашиот сервер да нагодите SSH (Secure Shell) [SHH]. SSH е популарен софтверски пакет што овозможува безбедно администрирање со системи и пренос на датотеки преку небезбедни мрежи, што значи дека користи шифрирање за да ја направи сигурна врската помеѓу клиентот и серверот. Благодарение на тоа, сите автентикации на корисникот, командите за [AUTENTIFICATION], излезни активности и преноси на датотеки се заштитени од напади во мрежата.

Сите детали во врска со имплементацијата и конфигурирањето може да се најдат на

Официјална веб-страница на SSH

.

Сервер Сајт Автентикација Енкрипција


ПРИЈАВА ПРИМЕРА