Moj račun je bil izbrisan

Zahtevajte povrnitev izbrisanega uporabniškega računa

V primeru izbrisa uporabniškega računa obstaja možnost vložitve zahteva za povrnitev izbrisanega računa, če od izbrisa ni minilo veliko časa. V primeru, da uporabniškega računa že dolgo niste uporabljali, vam možnost povrnitve mogoče ne bo na voljo.

Postopek je odvisen od posameznega ponudnika.

Google

od vas zahteva odgovore na vprašanja, povezana z uporabniškim računom z namenom ugotavljanja upravičenosti do zahtevka. Uradni

Googlov nasvet

je, da uporabnik za varovanje dostopa do uporabniškega računa odgovori na vsa zastavljena vprašanja, uporablja znane naprave iz znanih lokacij, skrbi za dobro higieno gesel in varnostnih vprašanj, uporablja povezan e-naslov (račun za povrnitev izbrisanega uporabniškega računa) in opiše razlog za prvoten izbris oziroma onemogočen dostop do uporabniškega računa.

Geslo Naslov za ponastavitev Uporabniški račun Ponastavitev računa


PRIJAVA PRIMERA