politiko zasebnosti


Politika zasebnosti se nanaša na uporabniške podatke, ki jih zbiramo ob dostopu in uporabi spletišča "Orodjarna kibernetske varnosti" na naslovu https://toolkit.sharecert.rs

Upravljavec podatkov je SHARE Foundation, Kapetan Mišina 6a, Pisarna 31, Beograd, Srbija.

Osebnih podatkov obiskovalcev spletišča ne obdelujemo. Uporabljamo samo analitična orodja za obdelavo anonimiziranih podatkov.

Vaši osebni podatki, ki jih vnašate v obrazec za prijavo incidentov, vključujejo obvezne in neobvezne podatke. Vaš e-naslov uporabljamo za vzpostavitev stika z vami glede prijavljenega varnostnega incidenta. Neobvezne podatke, ki jih posredujete po lastni izbiri (ime, organizacija, položaj v organizaciji, naslov, telefonska številka), bomo uporabili za pomoč pri analizi vašega primera in za vzpostavitev stika z vami. Pravna podlaga za obdelovanje vaših podatkov je naš legitimen interes za organizacijo dela na prijavljenih varnostnih incidentih.

Vsi osebni podatki, zbrani z obrazcem, bodo izbrisani znotraj šestih mesecev po prijavi varnostnega incidenta.

Zbranih podatkov ne izmenjujemo s tretjimi osebami oziroma jih ne iznašamo iz države.

V skladu z veljavno zakonodajo imate v povezavi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov naslednje pravice:

  • Pravica do obveščenosti, dostopa in prejema kopije - zahtevate lahko kopijo vaših osebnih in drugih podatkov, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov.
  • Pravica do popravka - zahtevate lahko popravek netočnosti v vaših podatkih, ki jih obdelujemo.
  • Pravica do izbrisa - zahtevate lahko izbris svojih podatkov po zakonskih določilih.
  • Pravica do omejitve – zahtevate lahko omejitev ali začasno prekinitev uporabe vaših podatkov v skladu z zakonskimi določili.
  • Pravica do ugovora - podate lahko ugovor zoper obdelave vaših osebnih podatkov, ko tak ugovor izhaja iz zakonitega interesa.

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri organu za varstvo podatkov:

Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja in zaščito osebnih podatkov
Bulevar kralja Aleksandra 15
Beograd 11120, Srbija
E-naslov: [email protected]
Spletno mesto: https://www.poverenik.rs/

Za dodatna vprašanja in informacije v povezavi z obdelavo vaših posebnih podatkov nas lahko kontaktirate na: [email protected]