Nalog mi je obrisan

Traži povraćaj obrisanog naloga

U slučaju da ti je nalog obrisan, postoji mogućnost da tražiš povraćaj  pod uslovom da od brisanja nije prošlo dugo vremena. U slučaju da nalog odavno nije korišćen, verovatno nećeš moći da ga povratiš u potpunosti.

Proces se razlikuje od provajdera do provajdera. Kada je reč na primer o Google nalozima, korisniku će biti postavljen niz pitanja na koja moraju da odgovore kako bi potvrdili da je to zaista njihov nalog. Google savetuje korisnike koji pokušavaju da povrate naloge da odgovore na što više pitanja bez preskakanja, da koriste poznat uređaj sa poznate lokacije i budu precizni kada je rec o lozinkama i bezbednosnim pitanjima, da sa nalogom koriste mejl kome mogu da pristupe (npr. rezervni mejl) i dodaju detalje koji mogu biti od pomoći ako budu upitani zašto ne mogu da pristupe nalogu.

Lozinka Rezervni nalog Korisnički nalog Povraćaj naloga


PRIJAVI SLUČAJ