politika privatnosti


Ova politika privatnosti odnosi se na podatke koje prikupljamo prilikom vaše posete sajtu Alati za digitalnu bezbednost na adresi https://toolkit.sharecert.rs

Rukovalac podacima o ličnosti je SHARE Fondacija, sa sedištem na adresi Kapetan Mišina 6a, Kancelarija 31, Beograd, Srbija.

Ne obrađujemo podatke o ličnosti posetilaca našeg sajta. Koristimo samo analitičke alate koji obrađuju anonimizovane podatke.

Vaši podaci o ličnosti koje dostavite putem formulara za prijavu incidenta uključuju obavezne i neobavezne podatke. Obavezan podatak o mejl adresi koristimo kako bismo mogli da stupimo u kontakt sa vama povodom prijavljenog slučaja. Neobavezne podatke, koje ostavljate po svom izboru (ime i prezime, organizacija, pozicija, adresa, broj telefona), obrađujemo kako bismo kontekstualizovali i analizirali prijavljeni slučaj, ili da bismo vas kontaktirali za dalja razjašnjenja prijavljenog slučaja. Pravni osnov za obradu u navedene svrhe je naš legitimni interes da organizujemo rad na prijavljenim slučajevima.

Svi podaci o ličnosti prikupljeni putem formulara biće izbrisani u roku od 6 meseci od dana kada ste slučaj prijavili.

Prikupljene podatke o ličnosti ne delimo ni sa kim, niti ih iznosimo iz zemlje.

U skladu sa merodavnim propisima, u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

  • Pravo na informisanje, pristup i kopiju - pravo da dobijete kopiju svojih podataka kao i informacije o njihovoj obradi.
  • Pravo na ispravku - pravo da zahtevate izmenu netačnih podataka koje obrađujemo.
  • Pravo na brisanje - pravo da zahtevate brisanje svojih podataka, pod zakonskim uslovima.
  • Pravo na ograničenje obrade - pravo da zahtevate ograničenje, tj. prekid obrade podataka, pod zakonskim uslovima.
  • Pravo prigovora - pravo da prigovorite na obradu podataka, kada je ona zasnovana na legitimnom interesu.

Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom nadzornom organu čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15
Beograd 11120, Srbija
e-adresa: [email protected]
vebsajt: https://www.poverenik.rs/

Za sva dodatna pitanja u vezi sa obradom vaših podataka možete nam se obratiti mejlom na: [email protected]