Yapay zeka video manipülasyonu (deep fakes)

YAPAY ZEKA VİDEO MANİPÜLASYONU (DEEP FAKES)

Hedefin itibarını zedelemek, saygınlığını azaltmak amacıyla hedefin davranışını veya konuşmasını yanlış bir şekilde tasvir eden, yazılım tarafından manipüle edilmiş aşırı gerçekçi video veya ses içeriği.

Yapay Zekanın (AI) gelişimi, gerçekliği mükemmel bir şekilde taklit edebilen manipülasyonu mümkün kılmıştır. Bu durum, sahte haber ve dezenformasyonun geleceği açısından ciddi ve ürkütücü sonuçlar doğurmaktadır; zira sahte içeriğin tespit edilmesi giderek daha da zorlaşacaktır.

Diğer sonuçlarının yanı sıra, sahte haberlerin yayılması halkın profesyonel gazeteciliğe olan güvenini sarsmıştır ve medyanın ve daha geniş anlamda toplumun hiper-gerçekçi dezenformasyonla nasıl başa çıkacağını göreceğiz.

https://www.forbes.com/sites/chenxiwang/2019/11/01/deepfakes-revenge-porn-and-the-impact-on-women/?sh=45ed6ff1f53f

Dijital hijyen Hasar İtibar Taktik