Gizlilik Politikası


Bu Gizlilik Politikası, https://toolkit.sharecert.rs adresindeki "Cybersecurity Toolkit" web sitesini kullanırken topladığımız bilgiler için geçerlidir.

SHARE Foundation, Kapetan Mišina 6a, Office 31, Belgrad, Sırbistan, kişisel verilerinizle ilgili olarak veri denetleyicisidir.

Kullanıcılarımızın kişisel verilerini işlemiyoruz. Yalnızca anonimleştirilmiş verileri işleyen analitik araçları kullanıyoruz.

Olayları bildirmek için çevrimiçi form aracılığıyla sağladığınız kişisel verileriniz zorunlu ve zorunlu olmayan bilgileri içerir. Bildirilen olayla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için bir e-posta adresindeki zorunlu bilgileri kullanırız. İsteğe bağlı olarak sağladığınız zorunlu olmayan bilgileri (ad, kuruluş, pozisyon, adres, telefon numarası), vakayı bağlama yerleştirmek ve analiz etmek veya olayın daha fazla açıklığa kavuşturulması gerektiğinde sizinle iletişim kurmak için işleriz. Kişisel verilerinizi bu amaçlarla kullanmanın yasal dayanağı, bildirilen olaylarla ilgili çalışmaları organize etmek için meşru menfaatimizdir.

Form aracılığıyla toplanan tüm kişisel veriler, vakayı bildirdiğiniz günden itibaren altı ay içinde silinecektir.

Toplanan kişisel verileri kimseyle paylaşmıyoruz veya ülke dışına aktarmıyoruz.

Yürürlükteki yasalar doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Bilgilendirilme, erişim ve kopya talebi - kişisel verilerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili diğer bilgilerin bir kopyasını talep edebilirsiniz.
  • Düzeltme hakkı - işlediğimiz yanlış bilgilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.
  • Silme hakkı - yasal hükümler uyarınca verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.
  • Kısıtlama hakkı - yasal hükümler uyarınca verilerinizin kullanımının sınırlandırılmasını veya askıya alınmasını talep edebilirsiniz.
  • İtiraz hakkı - kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru bir menfaate dayandığı durumlarda bu işleme itiraz edebilirsiniz.

Ayrıca veri koruma makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz:

Kamusal Öneme Sahip Bilgiler ve Kişisel Verilerin Korunması Komiseri:
Bulevar kralja Aleksandra 15
Belgrad 11120, Sırbistan
E-posta: [email protected]
Web sitesi: https://www.poverenik.rs/

Kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa bizimle e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz: [email protected]