Sistem girişi

Veri merkezi ve bulut

Fiziksel korumanın bir ölçüsü olarak sistemin merkezsizleştirilmesi, güvenlik için kilit bir koşul olarak belirlenmiştir. Verilerin ağa gönderildiği veya işlendiği makinede saklanmaması tavsiye edilir. Büyük miktarda veriyi depolamanın bir çok yolu vardır. En basit yol, verileri harici bir sabit diskte saklamaktır. Nispeten iyi performansa sahip harici sabit diskler uygun fiyatlıdır, ancak bu tür bir bilgisayar donanımı yerleşik bir çoğaltma mekanizmasına sahip değildir. Bu, bir arıza durumunda diskteki verilerin çoğunun sonsuza kadar kaybolabileceği anlamına gelir. Öte yandan, harici disklerin internete doğrudan erişimi yoktur ve yalnızca bir bilgisayara bağlı olduklarında etkindirler, bu nedenle nispeten güvenli oldukları söylenebilir. Verilerin harici bir sabit diskte saklanması, verilerin kuruluşun fiziksel merkezinde kaldığı anlamına gelir.

Veri kaybı riski açısından bakıldığında, bir bulut sunucusunda depolama alanı kiralamak önemli verileri depolamak için çok daha iyi bir yoldur. Bulut bilişim, kaynakların (veri akışı, depolama alanı, çalışma belleği vb.) uzaktan kullanımına ve bunların birden fazla uygulama ve kullanıcı arasında değişimine dayanan bir internet teknolojisidir. Bulut özel, genel veya hibrit olabilir. Bulut hizmetleri, veri depolama için birden fazla diskin karşılaştırmalı kullanımı modeline dayanan RAID teknolojisini (Yedekli Bağımsız Diskler Dizisi) kullanır; burada her veri en az iki konumda bulunur ve bu da arıza durumunda riski önemli ölçüde azaltır. Bazı bulut depolama çözümleriGoogle Drive,Dropbox,OneDrive,SpiderOak, Tresorit olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte, hassas veriler söz konusuysa, tüm bulut hizmetleri şifreleme içermesine rağmen, başkalarının cihazlarında depolanması önerilmez.

Veri depolamanın üçüncü yolu, kuruluş için önemli olan tüm verilerin depolanacağı kendi mini veri merkezinizi oluşturmaktır. Bu amaca yönelik ekipman ihtiyaçlara bağlıdır. Daha ucuz olan ve bu sorunu kalıcı olarak çözebilecek bir dizi hazır çözüm vardır. Böylece veriler kuruluşun fiziksel alanı içinde kalır ve RAID teknolojisinin uygulanması veri kaybı ve hırsızlığı riskini azaltır. Hazır veri merkezi çözümlerinden biri

Drobo

'dur.

Sunucu Uygulamalar Bulut