Özel öneme sahip BİT sistemleri

Olay bildirimi

Bu araç setinin amaçları doğrultusunda "olayı" ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliği üzerinde olumsuz etkisi olan herhangi bir olay olarak tanımlayacağız. Bu, karmaşık ve sofistike teknik saldırılardan insan hatasından kaynaklanan sistem arızalarına kadar değişebilir.

Ancak, bir ülkenin kritik altyapısının (güç kaynağı, telekomünikasyon vb.) bir parçası olan veya bankacılık hizmetleri için kullanılanlar gibi özel öneme sahip BİT sistemleri söz konusu olduğunda, sistemlerindeki olayları yetkili devlet organlarına ve makamlarına bildirme yükümlülükleri vardır. Örneğin, olay bankacılık sektöründe meydana gelmişse, BİT sisteminin operatörünün ülkenin merkez bankasını bilgilendirmesi gerekir.

Ulusal savunmayı veya ulusal güvenliği güçlü bir şekilde etkileyebilecek daha ciddi olaylar ve saldırılar olduğunda, ilgili istihbarat ve güvenlik hizmetleri ve kurumları (askeri veya sivil) da bilgilendirilmelidir. Buna ek olarak, bir olay kişisel verileri içerdiğinde ve etkilediğinde, ulusal veri koruma otoritesi (Komiserlik, Ajans, Komisyon, vb.) de bilgilendirilmelidir.

Bazen aynı anda meydana gelebildikleri için olay türlerini birbirinden ayırt etmek çok zordur. Aşağıda, genellikle yetkili devlet makamlarına bir olay bildirimi gönderilmesini gerektiren bazı olay türlerinin bir listesi yer almaktadır:

● BİT sistemine girme: koruma önlemlerini ihlal ederek BİT sistemine erişim ve işleyişi üzerinde yetkisiz etki sağlayan bir bilgisayar ağı ve sunucu altyapısına saldırı;

● Veri sızıntısı: korunan verilerin, verilere erişim yetkisi olan kişilerin çevresi dışında bulunması;

● Verilerin izinsiz değiştirilmesi;

● Veri kaybı;

● Sistemin veya sistemin bir bölümünün işleyişinde kesinti;

● Hizmet reddi saldırıları [DDoS] ;

● BİT sistemine kötü amaçlı yazılım yüklenmesi;

● Yetkisiz iletişim gözetimi veya sosyal mühendislik yoluyla yetkisiz veri toplama;

● Belirli kaynaklara sürekli saldırı;

● BİT sistem kaynaklarına erişim yetkisinin kötüye kullanılması;

● Diğer olaylar

DDos Hasar Veri sızıntıları USOM Siber Suç