Më është fshirë llogaria

Kërko rikthimin e një llogarie të fshirë

Në rast se të fshihet llogaria, ekziston mundësia që të kërkoni rikuperimin (rikthimin), nëse nuk ka kaluar shumë kohë nga fshirja e saj. Në rast se nuk e keni përdorur llogarinë për një kohë të gjatë, ndoshta nuk do të jeni në gjendje ta riktheni atë plotësisht.

Procesi ndryshon sipas ofruesve të shërbimeve. Me

Google

, për shembull, përdoruesit do t’i bëhen një sërë pyetjesh për të konfirmuar se është vërtet llogaria e tij. Këshilla që

Google u jep përdoruesve që përpiqen të rikthejnë llogaritë

e tyre është t’u përgjigjen sa më shumë pyetjeve pa i anashkaluar plotësisht ato, të përdorin një pajisje dhe vendndodhje të njohur, të jenë të saktë me fjalëkalimet dhe pyetjet e sigurisë, të përdorin një email të lidhur me llogarinë të cilën mund të hapësh (p.sh. email rikuperimi) dhe të shtoni detaje të dobishme nëse pyeteni pse nuk mund të hyni në llogarinë tuaj.

Fjalëkalimi Llogari rikuperimi Llogari përdoruesi Rikuperim llogarie


RAPORTONI NJË RAST