SMS

Përdor mesazhe të kriptuara.

Mesazhet përdoren kryesisht për komunikim informal dhe personal dhe shpesh bëhen objekt i korrespondencës së informacionit konfidencial për përdorues që nuk duhet të shihen nga palët e treta. Ka aplikacione që mundësojnë komunikim të kriptuar përmes shërbimeve të bisedës.

Komunikimi SMS është i ngjashëm me komunikimin chat, i vetmi ndryshim është se interneti përdoret si një mjet për transmetimin e të dhënave në komunikimin chat, ndërsa rrjeti standard i telefonave celularë (GSM, 2G, 3G, 4G, etj.) përdoret për mesazhet SMS. Është e rëndësishme të theksohet se të dy palët duhet të përdorin kriptimin në mënyrë që sistemi të jetë i sigurt. Një aplikacion për bisedat online, me kod të hapur dhe kriptim nga njëra anë e komunikimit tek tjetra është

Signal

. Është për iOS dhe Android si dhe për kompjuterë. Ofron një sërë opsionesh sigurie, si vetëshkatërrimi i mesazheve, mbrojtje me PIN apo video thirrje të kriptuara. Mund të përdorni edhe

Telegram

, ku duhet të aktivizoni

Secret Chats

(Biseda sekrete) për kriptim në të dy anët e komunikimit.

Telefon/Tabletë Aplikacione Kriptimi Kompjuter/Laptop


RAPORTONI NJË RAST