Email

Përdor email të kriptuar

Pavarësisht zhvillimit të formave më moderne të komunikimit, emaili ka mbetur një nga zgjidhjet më të përdorura në komunikimet zyrtare përmes internetit. Prandaj, sasi të mëdha informacioni të rëndësishëm dhe të ndjeshëm transmetohen ende me email. Nga ana tjetër, teknologjia që qëndron pas email-it nuk është plotësisht e sigurt. Ajo ka shumë të meta për sa i përket sigurisë dhe përdoruesit nuk kanë kontroll se kush mund t’i marrë këto meta të dhëna dhe përmbajtjen e komunikimit përmes postës elektronike, veçanërisht kur përdorin shërbimet e postës elektronike. të tilla si Gmail, Outlook.com, Yahoo Mail, etj.

Email-et mund të kodohen duke përdorur PGP (Pretty Good Privacy) , i cili bazohet në kriptografinë e çelësit publik . Duhet të gjeneroni një çift çelësash - një çelës publik të cilin e ndani me të tjerët dhe një çelës privat që e mbani sekret - në mënyrë që të shkëmbeni emaile të koduara me korrespondentët.

Nëse përdorni një shërbim emaili si Gmail ose Outlook, mund të kriptoni komunikimin duke përdorur Thunderbird, një klient email me burim të hapur me aftësi të integruara OpenPGP , ose duke përdorur shtesën e shfletuesit Mailvelope që funksionon me shërbimet e njohura webmail. Duke përdorur këto mjete, mund të krijoni lehtësisht një çift çelësash për kriptimin e emailit, ose të importoni çelësat ekzistues të kriptimit.

Megjithatë, ka shërbime email, si ProtonMail ose Tutanota, të cilët kodojnë automatikisht mesazhet email kur ato dërgohen mes përdoruesve të tyre si dhe ofrojnë forma të tjera për të dërguar email të kriptuar tek ata përdorues që kanë shërbime email nga të tjerë.


Telefon/Tabletë Aplikacione Kriptimi Kompjuter/Laptop


RAPORTONI NJË RAST