Βομβαρδισμός Google

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ GOOGLE

Σκόπιμη προβολή ανακριβών και κακόβουλων πληροφοριών στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου (π.χ. Google), με στόχο την πρόκληση ζημίας στην αξιοπρέπεια και τη φήμη του στόχου.

Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης μπορεί να χειραγωγηθεί με τη χρήση συντονισμένων αιτημάτων αναζήτησης μεγάλης κλίμακας που περιέχουν ανακριβείς ή κακόβουλες πληροφορίες. Αυτά τα αιτήματα αναζήτησης και τα αποτελέσματα κατατάσσονται έτσι ώστε να αποτελούν την πρώτη ορατή επιλογή κατά την αναζήτηση του στόχου.

Η σύζυγος ενός πρώην προέδρου της Γερμανίας κατέθεσε μήνυση κατά της Google το 2012, ισχυριζόμενη ότι ο αλγόριθμος αναζήτησης της εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα την ευρεία διάδοση πληροφοριών σχετικά με το παρελθόν της ως εργαζόμενης στο σεξ.

Ψηφιακή υγιεινή Πρόγραμμα περιήγησης Ζημιά Φήμη