Έξοδος από το σύστημα

Τομέας και φιλοξενία

Πολύ σημαντικές πτυχές της διαχείρισης των υποδομών ενός οργανισμού είναι το όνομα τομέα και η φιλοξενία, δηλαδή σε ποιον διακομιστή φιλοξενούνται οι ιστότοποι του οργανισμού και σε ποιον καταχωρητή έχει καταχωρηθεί το όνομα τομέα.

Υπάρχουν πολλές επιλογές για την καταχώριση ενός ονόματος τομέα (π.χ. organization.org) και μπορεί να γίνει σχετικά φτηνά και εύκολα μέσω διαδικτύου, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. Τα ονόματα τομέα καταχωρίζονται συνήθως σε ετήσια βάση και η καταχώρηση πρέπει να ανανεώνεται τακτικά.

Οι οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν διαφορετικούς τύπους τομέων ανωτάτου επιπέδου, δηλαδή το τελικό μέρος της διεύθυνσης URL, και οι πιο συνηθισμένοι είναι:

 • Κωδικοί χώρας (ccTLD), οι οποίοι συνδέονται με μια συγκεκριμένη χώρα, περιοχή ή επικράτεια: .gr, .de, .br, .uk

 • Γενικοί (gTLD), που σχετίζονται με γενικές έννοιες: .com, .net, .org

 • Χορηγούμενοι (sTLD), που προορίζονται για συγκεκριμένους τύπους καταχωρητών, όπως κυβερνητικοί φορείς ή διεθνείς οργανισμοί: .gov, .edu, .int, .aero

Κατά την κατοχύρωση ενός τομέα, υπάρχει επίσης η δυνατότητα προστασίας τομέα Whois, έτσι ώστε τα στοιχεία του καταχωρητή (όνομα, διεύθυνση, επαφές...) να μην είναι ορατά στις αναζητήσεις Whois. Ωστόσο, για οργανισμούς όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνιστάται η διαφάνεια του τομέα.

Οι ιστότοποι μπορούν να φιλοξενούνται στο εσωτερικό, δηλαδή στη χώρα όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός, ή διεθνώς. Και οι δύο επιλογές είναι εξίσου βιώσιμες, αλλά έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες:

 • Εγχώρια φιλοξενία

  • Μπορείτε να επιθεωρήσετε άμεσα την ποιότητα και την ασφάλεια των χώρων φιλοξενίας των διακομιστών των παρόχων,

  • Καλύτερη διαθεσιμότητα της τεχνικής υποστήριξης η οποία δεν εξαρτάται μόνο από την αναφορά και την ηλεκτρονική επικοινωνία,

  • Η ρευστότητα και η φήμη των παρόχων φιλοξενίας μπορούν να ελεγχθούν στην τοπική κοινότητα,

  • Δεν υπάρχει εφαρμογή των νομικών διατάξεων που αφορούν τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφόσον ο πάροχος βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας της ΕΕ),

  • Εάν ένας ιστότοπος που απευθύνεται σε εγχώριο κοινό δέχεται επίθεση DDoS από το εξωτερικό (πράγμα που συνήθως συμβαίνει) μπορεί να παραμείνει σταθερός και προσβάσιμος στους εγχώριους χρήστες με προσωρινό αποκλεισμό των ξένων διευθύνσεων IP.

 • Φιλοξενία στο εξωτερικό

  • Ο διακομιστής στον οποίο φιλοξενείται ο ιστότοπος μπορεί να βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας των κρατικών αρχών στη χώρα του οργανισμού (π.χ. στις ΗΠΑ),

  • Η εγχώρια νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στη φιλοξενία, οπότε οι νομικές και διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο που φιλοξενείται μπορεί να είναι περίπλοκες και αβέβαιες.

Όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές της φιλοξενίας, υπάρχουν τέσσερις τύποι:

 • Η κοινή φιλοξενία είναι η φιλοξενία που βασίζεται στην αρχή του διαμοιρασμού των πόρων. Διαφορετικές τοποθεσίες σε έναν κοινόχρηστο διακομιστή μοιράζονται τον επεξεργαστή, το εύρος ζώνης, το χώρο στο δίσκο και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας από τους ιστότοπους σε κοινόχρηστη φιλοξενία έχει αυξημένο αριθμό αιτήσεων πρόσβασης, θα επηρεαστεί η απόδοση των άλλων ιστότοπων στον ίδιο διακομιστή

 • Ο εικονικός ιδιωτικός διακομιστής (Virtual Private Server - VPS) είναι η φιλοξενία όπου ο καθένας έχει τους δικούς του πόρους. Τεχνικά, πολλαπλοί εικονικοί διακομιστές εγκαθίστανται σε έναν φυσικό διακομιστή και καθένας από αυτούς έχει ορισμένους πόρους που δεν μοιράζεται με άλλους. Επίσης, εάν ένας από τους εικονικούς διακομιστές δεχθεί επίθεση, η ακεραιότητα των άλλων δεν τίθεται σε κίνδυνο

 • Ο αποκλειστικός διακομιστής είναι ένας τύπος φιλοξενίας όπου ο χρήστης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης στο μηχάνημα και το χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε σκοπό. Στον αποκλειστικό διακομιστή, μπορούν να δημιουργηθούν εικονικές μηχανές και να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, όπως φιλοξενία ιστοσελίδων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποθήκευση δεδομένων

 • Η φιλοξενία στο υπολογιστικό νέφος (cloud) είναι η φιλοξενία σε πολλαπλούς διακομιστές που συνδέονται για να λειτουργούν ως ένας, γεγονός που συμβάλλει στην αποκέντρωση του συστήματος και, συνεπώς, έχει καλύτερη ακεραιότητα. Σε περίπτωση βλάβης σε έναν από τους διακομιστές, οι υπόλοιποι αναλαμβάνουν το ρόλο του, οπότε το πρόβλημα δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ιστότοπου.

Η κοινή φιλοξενία δεν συνιστάται σε περιπτώσεις που ο ιστότοπος αποτελείται από ενεργό περιεχόμενο που αλλάζει σχετικά συχνά και όταν ο αριθμός των επισκεπτών ποικίλλει. Η αποκλειστική φιλοξενία και η φιλοξενία στο σύννεφο είναι καλύτερες λύσεις, αλλά η τιμή τους είναι λίγο υψηλότερη. Η τελική επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες του οργανισμού.

Η τεχνική υποστήριξη είναι ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της υπηρεσίας φιλοξενίας, διότι σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, η υπηρεσία αυτή είναι ένα σημείο επαφής που πρέπει να είναι πλήρως συνεργάσιμο για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Καλό είναι να επιλέξετε μια εταιρεία της οποίας η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Παρόλο που όλο το περιεχόμενο και η κυκλοφορία στο διαδίκτυο είναι σχεδόν εικονικά, οι παλιές καλές μηχανές εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση όλων αυτών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ελέγχετε τι είδους υλικό (hardware) χρησιμοποιεί η εταιρεία φιλοξενίας.

Τέλος, οι τεχνικές προδιαγραφές του πακέτου φιλοξενίας αποτελούν το σημαντικότερο χαρακτηριστικό και είναι επιθυμητό να είναι επεκτάσιμες, δηλαδή να μπορούν να προσαρμόζονται και να αναβαθμίζονται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του οργανισμού.

Η καλή φιλοξενία συνεπάγεται επίσης αποκέντρωση. Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται ο ίδιος διακομιστής για τη φιλοξενία του ιστότοπου και ως διακομιστής αλληλογραφίας ή κέντρο δεδομένων. Ο διακομιστής ιστού πρέπει να είναι προσβάσιμος από το δημόσιο διαδίκτυο, ενώ η πρόσβαση στο κέντρο δεδομένων από το δημόσιο διαδίκτυο θα αποτελούσε σοβαρό ζήτημα ασφάλειας. Εάν υπάρχει ανάγκη πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κέντρο δεδομένων από απόσταση, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες VPN.


Διακομιστής Ιστοσελίδα Φιλοξενία Υπολογιστικό νέφος