Trolleme

TROLLEME

Trollük daha önce kasıtlı olarak, ancak mizahi veya esprili olma niyetiyle tanımlanıyordu. Bu terim artık kasıtlı ve kötü niyetli alay, utandırma ve provokasyonu tanımlar hale gelmiştir.

"Trol çiftlikleri", çevrimiçi tartışmaları ve anlatıları çarpıtarak fikir ve karar alma süreçlerini aktif olarak etkilemek için hem insan katılımını hem de algoritmaları kullanan oldukça yeni bir fenomendir. Trol çiftlikleri doğrudan yanlış bilgi ve yalan haber yaymasa da, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmektedir. İnternetin günlük hayatımızdaki önemi göz önüne alındığında, troller seçim süreci gibi toplumsal ve siyasi süreçleri ciddi şekilde etkileyebilir.

Çevrimiçi şiddete hedef olan bazı kişiler, çevrimiçi katılımdan uzaklaşmak yerine, daha fazla konuşma ve daha fazla katılımla karşılık vermeyi seçer. Çevrimiçi istismar deneyimi hakkında açıkça konuşmak (kurumsal veya alternatif koruma mekanizmalarını kullanmanın yanı sıra), çeşitli nedenlerle yararlı olabilir. İstismarcıyı isimlendirmek, utandırmak ve kamuoyu denetimine maruz bırakmak da bir koruma mekanizması olabilir, benzer deneyimler yaşayan diğer kişilere yardım etme konusunda kontrol ve güç duygusunu yeniden kazanmanıza yardımcı olur ve dijital şiddet konusunda kamuoyu farkındalığını artırır. Geniş halk kitleleri çevrimiçi istismarın kapsamını ve boyutunu öğrendikçe, toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına varacak ve umarız devlet yetkililerinden bir yanıt talep edecektir. Bu yolu seçtiyseniz, deneyiminizi ve bir saldırının kişisel ve toplumsal etkilerini paylaşmaya odaklanmaya çalışın.

Tanınmış bir kadın gazeteci, trolüyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak sonunda onunla buluşmayı denedi. Daha sonra bu konuşmalardan bir dizi hikaye oluşturdu - tacize karşı koymanın yaratıcı ve cesur bir yolu. Bu yolu izlemeye karar verirseniz, trollerinizle nasıl konuşacağınıza dair bazı yararlı ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Çevrimiçi tacizin arkasındaki kişiyi tespit etmek imkansız değildir. İstismarın düzenli olarak takip edilmesi, faillerin geride bıraktığı dijital izlerin belgelenmesine de yardımcı olur. Bu ipuçlarını kullanarak ve arkadaşların, dijital güvenlik uzmanlarının, araştırmacı gazetecilerin ve biraz da şansın yardımıyla, istismardan sorumlu kişi veya grupları tespit etmek mümkün olabilir. Latin Amerika Araştırmacı Gazetecilik Merkezi'nin işbirliğiyle bir grup politikacının kıta genelinde çevrimiçi saldırılardan sorumlu olduğunun ortaya çıkarıldığı bu harika örneğe bir göz atın.

Taktik Medya Baskı Kamuoyu önünde utandırma İnovatif strateji Provokasyon